Криворазбраната цивилизация

УЧИЛИЩНА АКАДЕМИЯ ПО ИМПРОВИЗАЦИОНЕН ТЕАТЪР „КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

В края на месец октомври 2016 г. фондация Бащинство като партньор на 35 СУ „Добри Войников” стартира проект със заглавие „Училищна академия по импровизационен театър: Криворазбраната цивилизация”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община и е в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 година”.

Проектът обхваща учениците от 4-ти клас от полуинтернатни групи на училището (т.нар. занималня) и предвижда провеждането на 15 занятия по импровизационен театър, всяко по един астрономически час, в часовете за занимания по интереси в периода 31.10. – 19.12. 2016 г.

Какво е импровизационен театър и защо са полезни заниманията на децата с него?

Импровизационният театър е театър, при който няма предварителен сценарий и всичко се случва на момента пред публиката, която също активно участва в създаването му. Също така, импровизационният театър е и неформален метод за личностно развитие и за развитие на социални умения и компетентности. Той е възникнал през 60-те години на миналия век в САЩ в резултат от социалната работа на Виола Сполин с деца на имигранти. Тя създава специални театрални игри за деца над 6 години, отключващи индивидуалността, креативността, адаптивността и капацитета за творческо себеизразяване на децата.

Вярваме, че Училищната академия по импровизационен театър в 35-то училище ще подпомогне обучението на учениците, като се повишат уменията им за слушане, концентрацията, индивидуалното творческо изразяване, работата в екип, приемане на чуждото мнение и изразяване на своето, както и други умения от значение за личностното и социално развитие и успешното справяне с учебната програма.

35-то училище е първото в България, в което се прилага на практика този съвременен и иновативен метод за неформално обучение, подпомагащ учебния процес. По този начин училището и фондация Бащинство дават и своя принос към реализирането на стратегическата цел на Столична община за създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на гражданското образование.

Завършването на проекта ще бъде отбелязано с официално закриване с демонстрация на театрални игри и концерт на 19.12.2016 г. от 18:30 часа в залата на училището, на което каним всички родители на участвалите в проекта деца.