Проекти със Столична община

РАБОТИЛНИЧКА НА

В началото на месец май 2017 г. 141 ДГ „Славейкова поляна” стартира проект със заглавие „Работилничка на фантазията”. Проектът се реализира в партньорство с Фондация Бащинство и с финансовата подкрепа на Столична община. Той се осъществи и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 година”.

Проектът обхвана всички деца от предучилищната група, посещавали детската градина в периода 02.05.-21.06.2017 г. С децата се проведоха 15 занятия по импровизационен театър, всяко по един астрономически час с цел изграждането на важни социални компетентности на децата като умения за слушане, концентрация, индивидуално творческо изразяване, работа в екип, приемане на чуждото мнение и изразяване на своето, както и други умения от значение за бъдещото успешно справяне в училище и за улесняване на прехода на децата от детската градина в училище.

im-2

Заниманията бяха водени от Тони Карабашев – професионален актьор, който е сред учредителите и най-активните членове на първата в България професионална група по импровизационен театър ХаХаХа Импро Театър. Той е и създател на първата детска група по импровизационен театър „Импро Хобити”, а в момента ръководи още две – „Гении от защитен вид” и последната, която все още няма име. Тони Карабашев бе подпомаган в заниманията в „Работилничката на фантазията” от Борис Колев – председател на фондация Бащинство и един от първите ученици на ХаХаХа Импро Театър. На 21.06.2017 г. от 16 и 30 часа в залата на читалище „Пенчо Славейков” се проведе и финалното събитие на проекта – представление, на което децата демонстрираха импровизационни театрални игри пред своите родители и получиха своите грамоти, медали и награди за успешното завършване на работилничката.

Какво е импровизационен театър и защо са полезни заниманията на децата с него?

Импровизационният театър е театър, при който няма предварителен сценарий и всичко се случва на момента пред публиката, която също активно участва в създаването му. Също така, импровизационният театър е и неформален метод за личностно развитие и за развитие на социални умения и компетентности. Той е възникнал през 60-те години на миналия век в САЩ в резултат от социалната работа на Виола Сполин с деца на имигранти. Тя създава специални театрални игри за деца над 6 години, отключващи индивидуалността, креативността, адаптивността и капацитета за творческо себеизразяване на децата.

141 ДГ е първата детска градина, която, съвместно с партньорската организация – Фондация Бащинство, приложи този съвременен и иновативен метод за неформално обучение, подпомагащ учебния процес, в детска градина. По този начин дадохме и своя принос към реализирането на стратегическата цел на Столична община за създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на гражданското образование.