Професионално ателие

Проект „Професионално ателие“ за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на организацията и партньорите“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009​ – 2014 г.www.ngogrants.bg

На 19 и 20.11.2014 г., с арт терапия, водена от Калин Петков от КА Спорт, започна проекта „Професионално ателие“. Заедно с децата от СУПЦ “ Княз Борис I”​ и със бивши зависими младежи от Център за психологическо подпомагане и личностно развитие „Светове“ се запознахме, чрез рисунки. рисувахме нашите безопасни места, обединихме ги по двойки и после нарисувахме нашето групово безопасно място.​​

Представяне на участниците:

Безопасно място:

Партньорско безопасно място и груповото ни безопасно място:

На 21, 22 и 23 ноември проведохме терапевтична и включваща фотография с Калина Брейлсфорд от сдружение „Бебе и дете“. Повече снимки и изложба, очаквайте скоро.

На 3, 4 и 5-ти декември, 2014 г., Вероника де Буур, от сдружение „Бебе и дете“, проведе обучение „Маркетинг и ПР на организацията”​

На 20, 21 и 22.12.2014г. Калин Петков от Ка Спорт, проведе обучение „Приложение на ескпресивна арт психология при работа с деца“

На 26, 27, 28.12.2014г. Калин Петков от Ка Спорт, проведе обучение „“Цикъл – създаване на мандала“

И още:

На 29 .12 Борис Колев, от фондация „Бащинство“, проведе „Практикум по импровизационен театър“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ка Спорт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.​