Развитие, грижа, общуване и права на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст – съвременни подходи и приложения в ежедневния живот

Фондация Бащинство беше официален партньор на Сдружение „Бебе и дете” в проекта „Развитие, грижа, общуване и права на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст – съвременни подходи и приложения в ежедневния живот”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

По време на семинара, посветен на позитивното родителство и организиран в рамките на проекта, председателят на фондация Бащинство д-р Борис Колев, представи презентация на тема „Позитивното родителство, бащинството и закрилата на децата”. Благодарение на фондацията, във втората част на същия семинар за пръв път в България беше излъчен американския документален филм „Отсъстващ”, посветен на важната роля на бащата за развитието на детето, както ина последиците и справянето с раната, причинена от отсъстващ баща.