TO Go International

През септември 2015 г. Фондация „Бащинство” участва като партньор в проект за младежки обмен по Програма Еразъм + на организатора чешкия Институт за регионално развитие. Заглавието на проекта беше To Go International. В рамките на проекта, Председателят на фондация Бащинство Борис Колев, в качеството си на групов лидер, заведе 4 младежа (2 момичета и 2 момчета), които се включиха в различните активности по проекта и придобиха много нови знания и умения, за което получиха и сертификати. Проектът беше финансиран от Европейския съюз и се проведе между 2 и 10 септември 2015 г. в столицата на Чехия Прага.

Пълна информация за проекта се съдържа в специално изготвената брошура за него на английски език.