Дейности и цели

Цели на фондация Бащинство:

 • повишаване на обществената осъзнатост за специфичните нужди на децата, които растат без баща и за важната роля на бащата в семейството, както и за важната роля на бащинството за изграждането на здрави, хармонични и щастливи личности, които да допринасят за благоденствието на цялата нация;
 • подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на деца, девойки и младежи в юношеска възраст в процеса им на изграждане като възрастни хора и реализирането им като пълноценни членове на обществото;
 • насърчаване и подпомагане на социално слаби младежи и девойки, младежи и девойки с увреждания, сираци и други младежи и девойки в неравностойно положение или принадлежащи към рискови групи, нуждаещи се от грижи, да следват мечтите си и да намерят попрището, на което в максимална степен да изразят своите заложби и таланти;
 • увеличаване на броя на децата на България, които растат с отговорни, ангажирани, закрилящи и любящи бащи;
 • развитие и утвърждаване на духовните ценности и ролята на гражданското общество – промотиране и утвърждаване в обществото на положителните примери на бащинство и позитивните модели на отношения баща-син и баща-дъщеря;
 • насърчаване и вдъхновяване на бащи към израстване и развитие като такива.

Фондацията ще постига своите цели чрез следните средства:

 • осъществяване на благотворителна дейност, изразяваща се в оказване на материална помощ на децата, които растат без баща; социално слаби деца, младежи и девойки; деца, младежи и девойки с увреждания; сираци и други деца, младежи и девойки в неравностойно положение или принадлежащи към рискови групи;
 • организиране на курсове, семинари, лекции, училища за родители, групови обучения за бащи и мероприятия с образователна и научна цел, насочени към демонстриране на значимостта на бащинството в личностен, семеен и обществен контекст и утвърждаване на добрите модели на бащинство и взаимоотношения между баща и син и баща и дъщеря;
 • подпомагане и финансиране на проекти в областта на музиката, театъра, изобразителните изкуства и спорта, промотиращи основните цели на Фондацията.
 • медийни изяви и публицистична дейност по актуални обществени теми, свързани с целите и мисията на Фондацията
 • организиране на детски и семейни лагери и спортни мероприятия с цел заздравяване на връзките между родители и деца вследствие на общи игри и преживявания;
 • осъществяване на програми за менторство на девойки и младежи, които имат нужда от бащинска закрила, насърчение и грижи, както и за обучение и подготовка на мъже за такива ментори;
 • подпомагане на научно-изследователската работа по темите за психическите последици върху децата в резултат на липсващия баща в семейството, независимо от причините за отсъствието му – смърт, работа в чужбина, прекалена ангажираност извън семейството и др.
 • осъществяване на превод, издателска дейност и разпространение на български и чуждестранни научни трудове и литература по теми като ролята на бащата в семейството, социалната значимост на бащинството и др.
 • организиране на извънкласни дейности и обучения, насочени към ученици, които в свободното си от училище време нямат възможност за пълноценно общуване с родителите си.

Повече можете да разберете от устава на фондация Бащинство, който можете да изтеглите от тук.