Работилничка за мечти

В началото на месец април 2019 г. стартира проект на Детска градина № 107 „Бон-Бон“ със заглавие „Работилничка за мечти – Веселите бонбони“. Проектът се реализира в партньорство с Фондация Бащинство и се финансира от Столична Община по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта.

С децата от предучилищните групи на детската градина бяха проведени 15 занимания по импровизационни театрални игри. Те бяха водени от професионалния актьор-импровизатор Тони Карабашев. който е сред учредителите и най-активните членове на първата в България професионална група по импровизационен театър „ХаХаХа Импро Театър“. Тони Карабашев обучава и ръководи детски групи по импровизационен театър и води занимания по такъв театър за деца всяка неделя от седмицата.

 В началото на заниманията първата реакция на много от децата, изправени пред „задачата” да импровизират, беше да опитат да отгатнат какво възрастните очакват от тях.  Още от тази ранна детска възраст децата подхождаха към процеса на импровизация именно като задача, която трябва да има един правилен отговор, който знае преподавателят, а детето трябва да се опита да го отгатне. Също така, много от децата копираха отговорите или начина на импровизиране на другите – отново в желанието си да избегнат допускане на „грешка”. В процеса на игрите обаче и особено, когато удоволствието от играта и веселието взимаше връх, започнаха да се раждат спонтанни и креативни импровизации.

Нов момент в Проекта беше използването на метода на импровизационните игри в подкрепа на процеса по приобщаване на дете със специални образователни потребности към групата. Също така, част от децата демонстрираха някои от игрите пред младежи с увреждания в Центъра за психологически изследвания в гр. София на 05.06.2019 г.

На 30.05.2019 г. от 17 часа в залата на Народно читалище Средец се проведе и финалното събитие на проекта – представление, на което децата демонстрираха импровизационни театрални игри пред своите родители и получиха своите грамоти, медали и награди за успешното завършване на работилничката. Децата получиха като специален подарък от фондация Бащинство и книгата „Приключенията на Пинокио“ на Карло Колоди, като посланието към тях беше, подобно на дървената кукла, която накрая се превръща в истинско момченце, да слушат вътрешния си глас и следват доброто си сърце.