Иновативни подходи при работа с деца в риск, част 1 – Арт терапия

В поредица от няколко статии Фондация „Бащинство” ще представи на сайта си няколко иновативни подходи при работа с деца в риск – Арт терапия, терапия чрез бойни спортове, импровизационен театър,  метода за грижа и ненасилствена комуникация с бебета и деца на д-р Харви Карп и метода Фото глас за терапевтична фотография. Всички тези подходи се демонстрират от трите партньорски организации – спортен клуб по КУДО „Ка Спорт”, сдружение „Бебе и дете” и фондация „Бащинство“ и в рамките на проект „Професионално ателие“ за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на организацията и партньорите“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Арт терапията е метод, представен в рамките на проекта от психолога и инструктор по КУДО Калин Петков. Този метод представяме чрез описанието на преживяното, което направи зам.-председателят на сдружение „Бебе и дете” Вероника Де Буур.

„Интересно е усещането да представиш себе си, пред група от хора, чрез картина. Какви ли не мисли могат да минат през главата ти. Например, че не рисуваш добре или че е по-лесно да се опишеш с думи. За някои от децата от СУПЦ „Княз Борис I”, да нарисуват себе си или мечтите си е един много по-богат начин да комуникират, тъй като някои от тях не могат да пишат, а за други боравенето с думи е сложна работа. Емоционалният свят на тези деца е не по-малко шарен от на всяко друго дете или възрастен. В това се убедих лично. Творбите, които тези деца сътвориха по време на проект „Професионално ателие“, станаха толкова красиви и спиращи дъха, че съвсем естествено, решихме да организираме заключителна благотворителна изложба, на която да представим работите на тези талантливи деца. И имайте предвид, че картините, за които говоря, са само страничен ефект, от арт терапията, чрез която се работи за социализация на тези деца.

За Калин Петков от Ка Спорт, психолог и инструктор по КУДО, 2-ри Дан, общуването и терапията, чрез изкуство, спорт и други иновативни подходи и техники за работа с деца в риск, е ежедневие. И в същото време, всеки път, арт терапията и тренировките с децата му носят по нещо ново, нещо, което го е обогатило и като човек и като професионалист. Изкуството носи много изненади. Например, може да се окаже, че можеш да рисуваш, ако не сам, то с помощта на група.

За резултатите от арт терапията и социализацията, чрез спорт, научих от първа ръка, като се гмурнах направо в дебрите на тези изключително ефективни подходи, като част от проект „Професионално ателие“ за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на”организацията и партньорите“ – Ка Спорт, фондация „Бащинство“ и сдружение „Бебе и дете, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Ка Спорт (http://www.kasport-svetove.com), представя работата си, чрез методите на арт терапията и спорта КУДО. Фондация „Бащинство“ (https://bashtinstvo.com/) демонстрира ефекта на импровизационния театър. Сдружение „Бебе и дете“ (http://www.bebe-dete.com) представя метода за грижа и ненасилствена комуникация с бебета и деца на д-р Харви Карп и метода Фото глас за терапевтична фотография.

Проекта се оказа изключително интересен и иновативните подходи при работа с деца, които трите организации представят, открива ново поле от възможности за съмишлениците на каузата: Повече щастливи деца в България!

Професионалистите от сферата за работа с деца, имат нужда от допълнителни обучения, това е ясно като бял ден (68% от Българите, одобряват физическото наказание). Старите подходи са неефективни и резултатите са очевидни – децата в България растат като едно потенциално агресивно бъдещо поколение с отклонения във физическото и психическото развитие, соматични заболявания, личностни и емоционални нарушения и др.

Решения има. Добре е да сме в крак с най-новите открития в областта на психологията, педиатрията, педагогиката и изкуствата. Дано повече организации имат възможността да предлагат безплатни допълнителни обучения за родителите и професионалистите. Българските деца, наистина го заслужават. Нека обновим ресурса и творческия си потенциал родители и колеги, и за децата и за Вашето собствено израстване! ”

Повече за проекта можете да научите на: http://www.bebe-dete.com/proekti/professional-athelier.

Автор: Вероника де Буур, зам. председател на сдружение „Бебе и дете“, обучител на родители и професионалисти по методиката на д-р Харви Карп.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ка Спорт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.​ www.ngogrants.bg