Най-хубавата изненада за едно дете

В следващите два клипа ще видите искрените реакции на децата, срещнали отново бащите си, върнали се от военни действия: