За фондация Бащинство

Гледайте новият клип на Фондация Бащинство – кавър на станалата популярна в изпълнение на Ugly Kid Joe песен Cats in the Cradle, разказваща една тъжна история за един баща и неговият син:


Фондация Бащинство е създадена, за да даде своя принос за задоволяването на нуждата на всеки човек на тази земя от баща. За нас „нуждата от баща” е обобщено понятие за някои универсални човешки нужди, чието задоволяване свързваме с ролята на бащата в семейството. Освен физическите нужди от храна и подслон, нуждата от баща за нас включва нуждите на всяко дете от: закрила, подкрепа, насърчение, физическа и емоционална сигурност, признание, разбиране, споделяне, изслушване, насърчение, вяра в собствените сили, игра и др. Осъзнаването на важността на пълноценното задоволяване на тези нужди за израстването на децата на България като щастливи и хармонични личности е една от основните цели на фондацията. Тези нужди могат да остават незадоволени не само, когато в едно семейство бащата изобщо отсъства поради смърт, развод, лишаване от родителски права, изоставяне на детето и други обективни причини, а и когато бащата е прекалено ангажиран извън семейството и дори когато присъства физически, но не е емоционално въвлечен в живота на децата си.

Задоволяването на нуждите от подкрепа, насърчение и вяра в собствените сили са от изключително значение в периода на юношеството. Редица изследвания в САЩ и други държави са доказали пряка зависимост между липсата на баща и отказа на младите хора да продължат образованието си, както и между липсата на баща и склонността им към употреба на наркотици и присъединяване към престъпни групи. Чрез своите проекти и инициативи Фондация Бащинство ще подкрепя младежи и девойки, които растат без баща в този ключов период от живота им, за да могат те да намерят своето призвание и сбъднат мечтите си.

Фондация Бащинство ще вдъхновява и насърчава бащите в България да израстват и да се развиват като такива, за да може колкото се може повече деца в България да растат с отговорни, ангажирани, закрилящи и любящи бащи. Наша цел е и осъзнаването на нуждата на самите бащи от осъществяване на пълноценна емоционална връзка с техните деца. В днешно време има много примери на бащи, които разбират в по-късен етап от живота си, че са загубили тази връзка с децата си или изобщо не са я имали. В резултат на това те не могат да удовлетворят и собствените си потребности от любов, доверие, близост, взаимосвързаност и смисъл. Наша мечта е да бъдем свидетели на колкото се може повече примери на възстановяване или постигане на истинско, дълбоко, емоционално и сърдечно свързване между бащи и техните синове и дъщери, което да продължи за цял живот. Затова особено подходящи за девиз на фондация Бащинство са думите на пророк Малахия в последния стих на Стария завет, изречени за пророк Илия „И той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите им…”

Сайтът на фондацията ще бъде динамичен и на него ще се публикуват редовно статии, аудио и видео материали. Нашите инициативи ще включват организиране на презентации, семинари, концерти, представления, изложби, конкурси, курсове, обучения и други мероприятия, свързани с целите на фондацията. Сайтът на фондацията ще информира своевременно за тях.

Ще се радваме да получаваме вашите мнения, препоръки и обратна връзка на адресите и телефоните, посочени в Контакти, както и чрез възможностите за коментар под статиите и другите публикации.